Istoric

Actualul IDHEM îşi are originile în Stedenband Den Haag Warschau. Legătura dintre oraşe a trebuit să facă faţă procesului de democratizare şi progreselor economice şi sociale din Europa de Est. Pentru ca relaţia să fie una de succes, primăria oraşului Haga avea nevoie de cunoştinţe şi expertiză specifice în ceea ce priveşte limba, cultura şi funcţionarea societăţii poloneze. Prin urmare, primăria a stimulat înfiinţarea în 1991 a SDW, o organizaţie de voluntari entuziaşti şi implicaţi care erau intermediarii dintre cele două oraşe. În anii care au urmat, între cele două oraşe au fost demarate multe programe de schimb şi proiecte de colaborare pe termen lung în domeniul culturii, educaţiei, mediului, sănătăţii, comunicaţiilor şi religiei.

După aderarea Poloniei la Uniunea Europeană pe 1 mai 2004, Stedenband Den Haag Warschau a început un proces lent de transformare. Legătura a determinat deplasarea unui număr tot mai mare de migranţi din Polonia în Olanda. Datorită dezvoltării comunităţii poloneze de la Haga, în 2007 SDW şi-a modificat obiectivul de la schimb la activităţi practice. Întrucât fundaţia s-a axat tot mai mult asupra integrării persoanelor din Europa Centrală, fundaţia Stedenband Den Haag Warschau a fost redenumită ca Stichting Den Haag & Midden Europa. De atunci, fundaţia oferă asistentă nu mai oferă asistenţă în mod neoficial, ci oficial, întregii comunităţi de persoane din Europa Centrală şi de Est pentru a se integra la Haga şi contribuie la politica municipalităţii privind integrarea persoanelor din Europa Centrală şi de Est.

În 2011, fundaţia îşi atribuie un apelativ; IDHEM, acronim care înseamnă „Integratie in Den Haag van Europese Migranten” (traducere: Integrarea migranţilor europeni la Haga). În limbile slave, acest lucru înseamnă din punct de vedere fonetic „Mă duc”. Prin aceasta, subliniem faptul că fundaţia este „pe drumul” spre o mai bună integrare şi solicităm totodată muncitorilor migranţi şi comunităţilor care îi găzduiesc să „treacă la treabă”.