Huiselijk geweld, volgende bijeenkomst in Laak, 27 november om 18:30, Wijkcentrum De Wissel Spoorwijk, Van Meursstraat 1B, 2524 XN Den Haag.