CONTACT

Stichting IDHEM (geen bezoekadres)
Paviljoensgracht 33
2512 BL Den Haag

070-3658183

info@idhem.nl

Het kantoor van IDHEM is telefonisch bereikbaar vanaf maandag  t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 en woensdag tot 21:00

Klachten

Mocht u klachten hebben over onze medewerkers of vrijwilligers dan kunt u gebruik maken van onze Klachtenprocedure IDHEM.
Klachten dienen gericht te worden aan:

Stichting IDHEM
tav: het Bestuur (ovv vertrouwelijk)
Paviljoensgracht 33
2512 BL Den Haag

of per mail aan:
Vertrouwenspersoon:
Alexander Messelaar: a.messelaar@idhem.nl