Доброволци

Всички наши проекти се осъществяват от и с доброволци. Те се отдават на работата си със страст и удоволствие. Фондация IDHEM не би могла да свърши тази работа без тяхната помощ. Затова ние с удоволствие инвестираме в нашите доброволци. От 2008 г. фондация IDHEM годишно обучава свои кадри – от доброволни сътрудници до консултанти, които работят активно като предоставят информация сред общността при разрешаването на проблеми. Искате ли и Вие да работите за IDHEM като доброволец? Това е възможно! Изпратете ни писмо на имейл info@idhem.nl.