Haagse Pandbrigade

От 2012 г. IDHEM организира един съвместен проект заедно с Хагската жилищна бригада (Haagse Pandbrigade) към Община Хага. В рамките на проекта се подбират адреси, на които има проблеми с жилищното настаняване. Служител по поддръжката към тази Хагска жилищна бригада контролира въпросните адреси заедно с доброволен служител от IDHEM за наличие на подобни проблеми. Доброволецът помага да се разпознае проблема и да информира живущите на техния език относно проверката на адреса и последствията от нея. Освен това доброволецът може да свърже живущите с IDHEM, ако се окаже, че има и други проблеми. Доброволните служители преминават първо тренинг, който организира отдел „Правоприлагане“. В рамките на този проект се посещават адреси, на които живеят поляци, българи и румънци.

Информационен център

От 22 април 2014 г. новопристигналите граждани от страни в ЕС могат да се обърнат към Информационния център за трудови мигранти от ЕС в сградата на община Хага. Центърът е едно допълнение към часовете за лични разговори, организирани от IDHEM. В него трудовите мигранти от ЕС могат да се обръщат с въпроси и да получат помощ при проблеми с работата и жилищното настаняване.

Доброволните служители от IDHEM поздравяват с добре дошли новодошлите и им предоставят информация за Холандия и град Хага. Информацията е събрана в папка, която се предлага на полски, български, унгарски, румънски, английски и нидерландски език. Папката включва Информационен справочник за град Хага, една брошура за холандското общество и удостоверение за участие. Трудовите мигранти могат да се обърнат към Информационния център с въпроси, свързани с езика или тренинги за кандидатстване за работа. Те също биват информирани колко е важно да се регистрират по местоживеене в общинската базисна система за регистрация на лица (BRP) и да сключат застраховка за здравно осигуряване.

Повече информация относно работното време на Информационния център ще намерите на нашата начална страница