Домашно насилие! Не се колебайте, потърсете помощ!

На 17 юни 2019 г. се проведе среща между жените, живеещи в района на Лаак в Хага, с представители на организации и институции (Politie, Veilig Thuis, Crisis Dienst, CJG, екип на Verder Veilig), където трябва да се съобщава за губеща домашна помощ. Вие сте жертва на домашно насилие, не се колебайте, потърсете помощ възможно най-скоро. Заявленията могат да се подават и от трети страни, заявлението може да бъде анонимно.

Симптомите на домашно насилие могат да се съобщават, между другото, на полицията, Veilig Thuis или CJG.

В Хага се планират допълнителни срещи по тази тема, ние ще ви информираме за датите на срещите.

Какво означават съкращенията на WMO и JMO?

Каним ви на информационна среща по т.нар WMO и JMO. На 20 юни в централата на Фондация „Екта“ (Boylestraat 20, Хага) от 13: 00-17: 00 ще се проведе среща, която може да бъде:

• всеки, който се нуждае от финансова помощ, например финансови проблеми, се нуждае от съвети как да управлявате финансите си,

• всеки, който има проблеми с ежедневните проблеми, като например възрастен човек или лице с увреждания, който е трудно да прави ежедневно почистване или пазаруване,

• всеки, който има проблеми с транспорта, не кара колело или не може да се движи с обществен транспорт,

• всеки, който се чувства самотен и има проблеми в развитието на свободното време и би искал да отиде например йога или по-често да се среща с други хора,

• всеки, който има проблеми в отношенията с деца или партньор,

• всеки, чийто апартамент трябва да бъде адаптиран към техните нужди, например с увреждания.

На срещата ще присъстват социални работници, които имат много информация и насоки по горепосочените проблеми.

Заявленията трябва да се подават на e-mail: info@idhem.nl

Минимална заплата от 1 юли 2019 г.

The minimum wage is lower if you are under 22. The government adjusts the amount of the minimum wage twice a year – on 1 January and 1 July – in line with changes in average collectively agreed wages in the Netherlands.

Минималната заплата е по-ниска, ако сте на възраст под 22 години. Правителството коригира размера на минималната работна заплата два пъти годишно - на 1 януари и на 1 юли - в съответствие с промените в средните колективно договорени заплати в Нидерландия.

Minimum wage as of 1 July 2019

Per month, week and day

AgePer monthPer weekPer day
21 and older€ 1635,60€ 377,45€ 75,49
20€ 1308,50€ 301,95€ 60,39
19€ 981,35€ 226,45€ 45,29
18€ 817,80€ 188,75€ 37,75
17€ 646,05€ 149,10€ 29,82
16€ 564,30€ 130,20€ 26,04
15€ 490,70€ 113,25€ 22,65

Заедно да почистим!!

Четвъртък  6 юни  от 17.00 до 20.00 часа на Каapseplein!

Заповядайте  в четвъртък  6 юни  на Kaapseplein за деня  на Честотата.

Изнесете  си и предайте  безплатно  боклука  и едрите  неща.

Под насладата  на едно  безплатно  кафе  можете  да  зададете  въпроси  и получите  информация  във връзка  за боклука  и разделянето  му!