Toespraak Commissie Samenleving van Gemeenteraad van Den Haag

Geachte voorzitter,
Geachte leden van de commissie, wethouders, dames en heren,

Mijn naam is ErnstJan Stroes en ik ben hier als voorzitter van de Stichting Den Haag & Midden-Europa ook wel bekend als IDHEM. Maar vooral ook als een betrokken burger van deze stad. Ik kom hier om uw beraad te voeden met mijn gedachten over de dak en thuislozen opvang en de bed, bad en brood regeling. En over wat er op dit moment begin 2016 mis lijkt te gaan met die opvang en vooral de geboden ondersteuning voor dak en werklozen.

Lees verder