Europese medeburgers in de steek gelaten

Europese medeburgers die in de problemen raken in Den Haag zullen vanaf 1 januari 2016 niet meer anders worden ondersteund dan met een enkele reis naar het land van herkomst. Het eerder gevoerde beleid waarin mensen die uit andere landen van Europa kwamen ondersteund werden om hun recht te halen en nieuwe perspectieven te vinden, waarin gezocht werd naar de oorzaken van hun dak- en werkloosheid, is eind 2015 beëindigd. 
Lees verder