TRAINING SIGNALEREN MENSENHANDEL EN ARBEIDSUITBUITIG OP 25 NOVEMBER 2019.

Beste vrijwilligers,

Training Signaleren Mensenhandel en Arbeidsuitbuiting

Mensenhandel en arbeidsuitbuiting komen voor, ook in Nederland. In 2017 waren er naar schatting ruim zesduizend mensen slachtoffer van mensenhandel. Dat zijn mensen die worden uitgebuit in de seksindustrie, maar ook in andere arbeidsvormen, zoals in de horeca, tuinbouw of schoonmaak. Veel gevallen van uitbuiting worden niet herkend en slachtoffers doen niet altijd aangifte. Ze zijn vaak bang, voelen zich onveilig en vermijden contact met de politie of zijn zich niet bewust van hun rechten.

Op maandag 25 november van 18:30-21:30 uur organiseert IDHEM in samenwerking met Polka en FairWork de training De training ‘hoe signaleer je mensenhandel en arbeidsuitbuiting’. De training is bedoeld voor vrijwilligers die veel contact hebben met arbeidsmigranten. We hopen samen met de deelnemers een stap te zetten richting een stevig netwerk dat samen mensenhandel en arbeidsuitbuiting in Nederland aanpakt.

Het programma van de training ziet er zo uit:

18:00 inloop met koffie, thee en hapjes

18:30 start van de training

20:00 korte pauze

21:30 einde

Wat leer je in deze training?

Deelnemers leren in deze training:

  • wat mensenhandel en arbeidsuitbuiting is
  • hoe je het in de praktijk herkent
  • Hoe je kunt doorvragen om een beter beeld te krijgen
  • hoe je een signaal van arbeidsuitbuiting kunt opvolgen

De lokatie van de training is: LOCATIE IDHEM  : Paviljoensgracht 33 in Den Haag,

Graag aanmeldingen naar info@idhem.nl , in verband met aantal stoelen en hapjes