Penningmeester IDHEM koninklijk onderscheiden

Vandaag werd Jac Wolters, de voormalig, voorzitter, penningmeester en secretaris van de Stichting Den Haag & Midden-Europa, IDHEM, benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Jac Wolters, die dit jaar 70 werd, was sinds 1997 betrokken bij onze stichting, al in de tijd dat IDHEM, nog de stedenband Den Haag – Warschau was. Als voorzitter en bestuurder van de stedenband leverde Jac een bijdrage aan; de totstandkoming van een fietspadennetwerk in de Poolse partnerstad, de opzet van het Holland-Huis in Warschau en de uitwisseling van kennis over lokale duurzame ontwikkeling tussen de zustersteden.

In 2007 werd de stedenband, de Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM), de Haagse ondersteuningsorganisatie voor Midden-Europese burgers in Den Haag. Jac leverde opnieuw een bijdrage als secretaris en penningmeester. Samen gaven we het transitieproces vorm en zette we de ondersteuningsstructuren op. Hij zorgde goed voor de financiën van de stichting en maakte de ondersteuning aan tienduizenden Haagse-Polen, Bulgaren, Hongaren, Roemenen, en andere Europeanen mede-mogelijk. Aan het goed inzetten van de honderden vrijwilligers leverde Jac een praktische bijdrage door te zorgen voor de onkostenvergoedingen en het beheer van het netwerk.

Onze penningmeester Jac had een enorm bestuurlijk inzicht en overzicht. Hij leverde stukken aan op elk gewenst moment en had een scherp oog voor de financiële, politieke en bestuurlijke details. Ook had hij een groot hart voor het personeel van IDHEM en waar mogelijk zorgde hij ervoor dat de CAO en arbeidsvoorwaarden naar de letter werden nageleefd. Dat was een verademing voor veel van onze medewerkers, die gewend waren aan het vaak belabberde of ronduit misdadige personeelsbeleid van uitzendbureaus en malafide werkgevers.

Als bestuur van IDHEM willen we Jac danken voor 20 jaar tomeloze inzet en hem feliciteren met zijn meer dan verdiende koninklijke onderscheiding. Op 23 april 2018 hebben we Jac eervol ontslag gegeven als lid van het bestuur. We wensen Jac en zijn vrouw Carla veel plezier met de extra tijd die er nu is voor kinderen, kleinkinderen en het bourgondische leven.

Lees hier meer over alle verdiensten waarvoor Jac werd onderscheiden.