WYBORY 13 października 2019 roku w Holandii.

WYBORY DO SEJMU I SENATU:  niedziela 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00

Polacy za granicą głosują na kandydatów do Sejmu z okręgu nr 19 w Warszawie.

Na terenie Holandii zostało utworzonych tym razem 5 obwodów głosowania (Haga, Amsterdam,Breda, Groningen i Meterik).

Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie czyli do godziny 24:00).

Głosowanie korespondencyjne za granicą zostało zniesione!

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie (Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag ), telefonicznie (+31 70 79 90 121, +31 70 79 90 122 lub , +31 70 79 90 130), telegraficznie, telefaksem ( +31 70 79 90 147) lub w formie elektronicznej (haga.konsulat@msz.gov.pl).

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Datę urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

1) Obwód głosowania nr 133, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
HAGA, Ambasada RP
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag;

2) Obwód głosowania nr 134, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
AMSTERDAM, Amsterdam International Community School
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam

3) Obwód głosowania nr 135, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
BREDA, Gemeenschapshuis Erasmus
Erasmusweg 24
4834 AA Breda

4) Obwód głosowania nr 136, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
GRONINGEN, MFC De Stroming
Merwedestraat 54
9725 KE Groningen

5) Obwód głosowania nr 137 siedziba obwodowej komisji wyborczej:
METERIK, MFC De Meulewiek
St. Jansstraat 2a
5964 AC Meterik