Szkolenie w dniu 25 listopada o godz. 18:30 dotyczące handelu ludźmi i wykorzystywaniem siły roboczej w Holandii.

Szacuje się, że w 2017 roku 6 tysięcy osób padło ofiarą handlu ludźmi. W sensie prawnym pojęcie handlu ludźmi jest bardzo obszerne.

Wiele przypadków wykorzystywania nie jest rozpoznane a ofiary nie zgłaszają się na policję. Ofiary często się boją, czują się niepewnie i nie są świadome swoich praw.

W poniedziałek, 25 listopada od 18:30 do 21:30 Fundacja IDHEM organizuje szkolenie we współpracy z  FairWork i Polką. Szkolenie pt „Jak rozpoznać handel ludźmi i wykorzystywanie siły roboczej”. Szkolenie jest przeznaczone dla wolontariuszy, którzy mają duży kontakt z migrantami zarobkowymi.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji IDHEM: Paviljoensgracht 33 w Hadze.

Zgloszenia proszę kierować na e-mail: info@idhem.nl z opisem „handel ludźmi”.