RODZINA ZASTĘPCZA

Wczoraj 27 marca 2019 r. odbyło się spotkanie w Ambasadzie RP w Hadze pt „Jak zostać rodzicem zastępczym w Holandii”. Spotkanie było bardzo interesujące, wzięli w nim udział między innymi polscy rodzice zastępczy w Holandii i przedstawiciele instytucji holenderskich zajmujących się tematem rodzin zastępczych.

Trzeba mieć wielke serce aby zostać rodzicem zastępczym ale warto spróbować aby wspierać dzieci ich rodziny. W zamieszczonej poniżej broszurce można znaleźć wszelkie informacje.

W Holandii mieszka około 36.000 polskich dzieci.