Poradnictwo dla studentów Haagse Hogeschool

Fundacja IDHEM udziela konsultacji studentom Uniwersytetu Haskiego, którzy piszą prace dyplomowe – coraz więcej studentów wybiera kierunki studiów związane z integracją migrantów zarobkowych w Hadze. Fundacja wspiera studentów udzielając im porad oraz zlecając badania, które studenci wykorzystują następnie w swoich pracach. Wyniki przeprowadzonych badań IDHEM bierze pod uwagę przy opracowywaniu koncepcji nowych projektów.