Zarząd

ErnstJan Stroes  E. J. Stroes, Przewodniczący
    A. Messelaar, Skarbnik
 B. Borisova
 Maria  M. Jaworski