Zarząd

ErnstJan Stroes  E. J. Stroes, Przewodniczący
 Jac. Wolters  J. Wolters, Skarbnik
 Monica  M. Repasi, Sekretarz
   A. Messelaar, p.o. przewodniczący
 Maria   M. Jaworski