Konsultacje dla młodzieży w Diamant College

Od sierpnia 2011 do grudnia 2013 roku fundacja IDHEM prowadziła punkt konsultacyjny dla uczniów z rodzin imigrantów zarobkowych z Europy Środkowo-Wschodniej w Johan de Witt Schoolengroep. Projekt powstał w odpowiedzi na liczne sygnały ze szkoły o problemach wychowawczych dotyczących tej grupy młodzieży. Uczniowie mieli trudności integracyjne, opuszczali zajęcia, stosowali używki. Pracujący rodzice często nie zdawali sobie sprawy z kłopotów swoich dzieci, a ze względu na nieznajomość języka niderlandzkiego ich prawidłowy kontakt ze szkołą był niemożliwy.

Podobne problemy pojawiły się w Diamant College, gdzie pod koniec 2013 roku do grudnia 2014 fundacja otworzyła nowy punkt konsultacyjno-doradczy. Przez 8 godzin w tygodniu w szkole obecny jest konsultant IDHEM, który we współpracy z działem opieki Diamant College doradza uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów, pomaga w ich komunikacji z organizacjami oferującymi profesjonalną pomoc socjalną oraz opracowuje na potrzeby szkoły analizy i plany pomocy.

Poprzez eliminowanie problemów, które mają negatywny wpływ na wyniki w nauce oraz dzięki zachęcaniu rodziców do większego zaangażowania w życie szkoły, fundacja IDHEM stara się ułatwić młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej integrację w nowym środowisku.