Szkolenia

Liczba migrantów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Hadze wzrosła w ostatnich latach do ok. 45.000. Coraz częściej migranci potrzebujący wparcia kierowani są do holenderskich instytucji zajmujących się profesjonalną pomocą socjalną, Dla instytucji tych jest to ciągle nowa i niedostatecznie rozpoznana grupa klientów. Dodatkowe problemy w komunikacji sprawiają, że często pracownikom socjalnym nie udaje się pomóc migrantom w rozwiązaniu ich problemów ani udzielić im właściwych porad. Dzięki swojemu doświadczeniu fundacja IDHEM doradza holenderskim instytucjom społecznym oraz organizuje szkolenia na temat pochodzenia tej grupy migrantów i różnic kulturowych.