Formy pomocy dla migrantów

IDHEM udziela migrantom bezpłatnych porad dotyczących między innymi prawa pracy, prawa mieszkaniowego czy opieki zdrowotnej. W fundacji pracują entuzjastycznie nastawieni wolontariusze władający wieloma językami. Posiadają oni duże doświadczenie w zakresie doradztwa i działalności informacyjnej, które wykorzystują podczas prowadzonych konsultacji, obsługiwania infolinii telefonicznej i zaangażowania w projekty realizowane przez IDHEM.