Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. .

Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do dnia 22 września 2019 r.
Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Ambasady RP w Hadze jak również Fundacji IDHEM.


www.idhem.nl

info@idhem.nl

https://www.facebook.com/IDHEM.nl/