DZIEŃ SPORTU 10 KWIETNIA 2019

Krajicek playgroud na ulicy Hondiusstraat 45 w Hadze zaprasza w środę 10 kwietnia w godzinach od 13:00 do 16:00 do wzięcia udziału w grach sportowych.