KONIEC WAKACJI!

Zła wiadomość: wakacje dobiegają końca!

Ale jest i DOBRA informacja: od przyszłego tygodnia wracają wszystkie stałe konsultacje w języku polskim na terenie Hagi, gdzie możesz uzyskać darmową poradę, informację. Wolontariusze FUNDACJI IDHEM są gotowi służyć Ci radą i pomocą!

info@idhem.nl

Darmowe porady w piątek 30 sierpnia 2019 r.

Jutro ostatni raz w sierpniu możliwość uzyskania porady czy informacji podczas bezpłatnych konsultacji Fundacjii IDHEM w Regenvalk (Regentesseplein 148, Haga). Od września będą obowiązywały nasze stałe godziny spotkań.
www.idhem.nlinfo@idhem.nl

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r. .

Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do dnia 22 września 2019 r.
Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Ambasady RP w Hadze jak również Fundacji IDHEM.


www.idhem.nl

info@idhem.nl

https://www.facebook.com/IDHEM.nl/