Centrum informacyjne dla migrantów zarobkowych z (UE)

Od 22 kwietnia 2014 roku migranci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (UE) mogą zgłaszać się do Centrum informacyjnego dla migrantów zarobkowych z Unii Europejskiej w Urzędzie Miasta Haga. W Centrum informacyjnym dowiedzą się, gdzie można otrzymać pomoc i odpowiedź na pytania dotyczące pracy i zamieszkania w Hadze.

Nowoprzybyli imigranci otrzymują od wolontariuszy IDHEM pakiet informacyjny opracowany kilku w językach: polskim, bułgarskim, rumuńskim, węgierskim, angielskim i niderlandzkim. Pakiet zawiera. m.in.: haski przewodnik informacyjny, broszurę o holenderskim życiu społecznym oraz tzw. „participatieverklaring” – dokument informujący imigrantów o ich prawach, obowiązkach i fundamentalnych zasadach życia społecznego w Holandii. Centrum Informacyjne udziela także informacji dotyczących nauki języka niderlandzkiego, szkoleń i kursów (np. w zakresie poszukiwania pracy). Można się tutaj także dowiedzieć, dlaczego, na przykład, duże znaczenie ma rejestracja się w gminnym rejestrze osób (BRP) i posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.