Europese medeburgers in de steek gelaten

Europese medeburgers die in de problemen raken in Den Haag zullen vanaf 1 januari 2016 niet meer anders worden ondersteund dan met een enkele reis naar het land van herkomst. Het eerder gevoerde beleid waarin mensen die uit andere landen van Europa kwamen ondersteund werden om hun recht te halen en nieuwe perspectieven te vinden, waarin gezocht werd naar de oorzaken van hun dak- en werkloosheid, is eind 2015 beëindigd. 

Jaarlijks raken rond de 200 Europeanen in Den Haag in de problemen door arbeidsuitbuiting, huisjesmelkerij of criminele praktijken. Sinds 2008 bood de Stichting Den Haag & Midden-Europa deze mensen ondersteuning. Daarin lag de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de dakloos geraakte migranten. Net als iedereen moeten ze in principe zichzelf beschermen tegen misbruik en gewoon werken om hun terugkeer te kunnen betalen. Alleen als het echt niet anders kan zouden ze financieel ondersteund moeten worden bij terugkeer naar hun land van herkomst. Met haar activiteiten voorkwam de stichting dat onwelgevallige medewerkers van malafide uitzendbureau’s en voormalige huurders van huisjesmelkers ‘gratis’ werden gedeporteerd.

Met deze uitgangspunten ondersteunde onze stichting de afgelopen jaren in de problemen geraakte EU migranten. We keken naar de oorzaken van dak- en werkloosheid. Inventariseerde en ondernamen de noodzakelijke juridische stappen om niet uitbetaalde lonen te vorderen, borgen terug te eisen en aangifte te doen van misdrijven. Vervolgens zochten we naar mogelijkheden om mensen zo mogelijk weer aan de slag te helpen. In sommige gevallen werden met een bad, bed en brood mensen weer klaar-gestoomd voor werk. We hielpen mensen door ze in te zetten op kleine klusjes en door ze te helpen aan contacten met potentiële werkgevers. Zo nodig financierden we een enkele reis terug naar familie in het land van herkomst. Voor onze inzet worden we nu echter niet meer door de gemeente ondersteund.

De Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) heeft nu een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Den Haag. In deze brief geeft de stichting aan zeer bezorgd te zijn over de manier waarop de gemeente van plan is om te gaan met dak en thuisloze migranten uit de Europese Unie. De wethouder heeft het door de gemeente gevoerde beleid onlangs laten evalueren en heeft daaruit ingrijpende en merkwaardige conclusies getrokken. De verantwoordelijk wethouder is van plan het huidige beleid per 1 januari 2016 te ontdoen van iedere vorm van ondersteuning anders dan directe repatriatie. Als stichting vinden wij dat onwenselijk en bijzonder onverstandig.

Met het nieuwe beleid zet de verantwoordelijk Wethouder ook een Haagse organisatie aan de kant die al in 2008 startte met de ondersteuning van dak- en werkloze EU migranten. Een organisatie die veel ervaring heeft opgedaan met het werken met deze mensen. Met haar spreekuren en individuele ondersteuning heeft de stichting de afgelopen 6 jaar meer 1.115 arbeidsmigranten gesproken, velen van hen bleken na gesprekken in staat zelf een nieuwe richting te kiezen. We hebben in die 6 jaar 401 mensen aan werk geholpen en 116 mensen ondersteund bij terugkeer naar het land van herkomst. Dat alles voor een prijs die drie keer minder is dan wat de gemeente nu per deelnemer van plan is te gaan betalen.

Lees hier onze brief: Brief aan de Commissie Samenleving van de Gemeenteraad van Den Haag