Ondersteuning dak- en werkloze EU burgers kan lokaal en goedkoper

HELAAS IS ONS VOORSTEL AFGEWEZEN, MEER INFORMATIE VOLGT.

De Haagse Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) heeft vorige week de wethouder van Sociale zaken Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport een aanbod gedaan voor de ondersteuning van dak- en werkloze EU burgers. Net als in voorgaande jaren wil de stichting EU burgers juridisch en praktisch blijven ondersteunen. Dat zorgt voor een stevige steun in de rug voor de lokale participatie samenleving en het impliceert ook dat het beschikbare budget in de gemeente Den Haag blijft. 

De afgelopen 4 jaar heeft de gemeente de ondersteuning van dak- en werkloze EU burgers door twee maatschappelijke organisaties laten uitvoeren. Onze organisatie, die dit werk al vanaf 2008 doet, grotendeels op vrijwillige basis, en een tweede organisatie die hiervoor speciaal vanuit Polen in 2012 werd ingevlogen. Beide organisaties hebben nu voor 2016 een aanbod gedaan ter continuering van  hun ondersteunende werkzaamheden.

Het aanbod van IDHEM bestaat uit het ondersteunen van alle Haagse dak- en werkloze Europeanen, bij het vinden van nieuwe mogelijkheden in Nederland dan wel in het land van herkomst. Startpunt is dat mensen die op eigen kracht naar Den Haag gekomen zijn, ook zoveel mogelijk op eigen kracht hun leven weer moeten kunnen oppakken. Essentieel is een actieve ondersteuning van handhavingsinspanningen van de politie, woninginspectie, arbeidsinspectie, om te voorkomen dat tijdelijke dak- en werkloosheid in Den Haag, verandert in een leefstijl voor EU-arbeidsmigranten. Ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst mag niet veranderen in een subsidie voor malafide uitzendbureaus, huisjesmelkers en criminelen. 

IDHEM werkt met professionele krachten die een relevante opleiding hebben gevolgd, in een van de landen van herkomst van de dak- en werkloze EU burgers. Deze professionele krachten doen dit werk grotendeels op vrijwillige basis. De kosten van terugkeer en verblijf in een instelling in het land van herkomst worden in ons aanbod niet op de gemeente Den Haag verhaald. Dat voorkomt dat kosten van maatschappelijke opvang die in het land van herkomst door de overheid dienen te worden betaald. Om succesvol te zijn in haar werkzaamheden werkt de stichting met een groot aantal organisaties niet alleen in Den Haag, maar ook nationaal en in de landen van herkomst.

Ons aanbod omvat eveneens een degelijke registratie van de dak- en werklozen die gebruik maken van de aangeboden begeleiding. Misbruik en afwenteling van de begeleidingskosten van dak- en thuislozen door andere gemeenten in Nederland wordt zo voorkomen. IDHEM is een Haagse organisatie die alleen mensen begeleidt die daadwerkelijk in Den Haag zijn geregistreerd en aangetroffen. 

Medewerkers, bestuurders en vrijwilligers van de stichting wonen allemaal in de Haagse regio. De mensen van de stichting zijn zeer betrokken bij de Haagse gemeenschap en zetten zich daar ieder op hun eigen manier voor in. Met het accepteren van ons aanbod beloont de wethouder dan ook nog eens een actief Haags middenveld.

Wij zijn reuze benieuwd naar de argumenten waarmee de wethouder zijn uiteindelijke keuze zal beargumenteren. 

HELAAS IS ONS VOORSTEL AFGEWEZEN, MEER INFORMATIE VOLGT.