Geschiedenis

Het huidige IDHEM is voortgekomen uit de Stedenband Den Haag Warschau. Deze stedenband moest het democratiseringsproces en de economische en sociale ontwikkeling van Oost-Europa ondersteunen. Om de relatie te laten slagen had de gemeente Den Haag behoefte aan specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van de Poolse taal en cultuur en het functioneren van de Poolse samenleving. De gemeente stimuleerde daarom in 1991 de totstandkoming van de SDW, een organisatie van enthousiaste, betrokken vrijwilligers die de taak op zich nam om als intermediair tussen de beide steden te dienen. In de jaren hierop vonden er vele uitwisselingen en langdurige samenwerkingsprojecten plaats tussen de twee steden op het gebied van cultuur, educatie, milieu, gezondheid, communicatie en religie. 

Na het toetreden van Polen tot de Europese Unie op 1 mei 2004 begon de Stedenband Den Haag Warschau zich langzaam te transformeren. De toetreding zorgde voor een toenemende stroom van Polen naar Nederland. Door de groeiende Poolse gemeenschap in Den Haag verschoof het accent van SDW in 2007 van uitwisseling naar concreet werk in de stad Den Haag. Doordat de stichting haar werkzaamheden steeds meer focuste op de integratie van Midden-Europeanen werd in 2010 de stichting Stedenband Den Haag Warschau formeel omgedoopt tot de stichting Den Haag & Midden-Europa. De stichting helpt sindsdien niet alleen informeel maar ook formeel de gehele gemeenschap aan Midden- en Oost Europeanen te inburgeren in de Haagse gemeenschap en draagt hiermee bij aan het beleid van de gemeente Den Haag met betrekking tot de integratie/inburgering van  Midden- en Oost Europeanen.