ANBI

Stichting Den Haag & Midden-Europa heeft tot op heden nog geen ANBI status. We zijn dit jaar van plan de belsatingdienst dit jaar te verzoeken om toekenning van deze status. Op deze pagina zijn daarom alle voor de ANBI status van Stichting Den Haag & Midden-Europa belangrijke gegevens te vinden:

Conform de eisen van de belastingdienst publiceren we op deze pagina onze statuten, jaarverslagen, meerjarenstrategie, de samenstelling van ons bestuur en de gegevens omtrent de beloning van de bestuursleden:

Statuten

Onze statuten kunt u hier vinden:
Statuten stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM)

Jaarverslag en jaarplan

Jaarlijks publiceert de Stichting jaarverslagen en jaarplannen. Deze publiceren wij op deze pagina’s:

Strategie

Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) heeft voor de komende periode het volgende memo opgesteld op basis waarvan wij van plan zijn een een nieuw meer jaren beleidsplan op te stellen:

Memo EU-burgers in Den Haag – stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) 2018 tot 2022

Bestuur en beloning

Het bestuur bestaat uit:

  • ErnstJan Stroes, Voorzitter
  • Alexander Messelaar, Penningmeester
  • Maria Jaworski, Lid
  • Bonka Borisova, Lid

Voor haar werkzaamheden ontvangt het bestuur geen bezoldiging anders dan een vergoeding van de direct door hen gemaakte kosten.

Gegevens

Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM)
Paviljoensgracht 33
2512 BL Den Haag
070-3658183
info@idhem.nl

KvK nummer: 41156177
RSIN fiscaalnummer: 800026433

Klachten

Mocht u klachten hebben over onze medewerkers of vrijwilligers dan kunt u gebruik maken van onze Klachtenprocedure IDHEM.
Klachten dienen gericht te worden aan:

Stichting IDHEM
tav: het Bestuur (ovv vertrouwelijk)
Paviljoensgracht 33
2512 BL Den Haag

of per mail aan:
Vertrouwenspersoon:
Alexander Messelaar: a.messelaar@idhem.nl