Huiselijk geweld! Aarzel niet, zoek hulp!

Op 17 juni 2019 vond een bijeenkomst plaats tussen vrouwen va Laak in Den Haag met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen (Politie, Veilig Thuis, Crisis Dienst, CJG, Verder Veilig Team). Bent u slachtoffer van huiselijk geweld, aarzel niet en zoek zo snel mogelijk hulp. Aanmeldingen kunnen ook door derden worden gedaan, kan ook anoniem zijn.

Huiselijk geweld kan onder anderen worden gemeld aan de Politie, Veilig Thuis of CJG.