CONTACT

Stichting IDHEM (geen bezoekadres)
Paviljoensgracht 33
2512 BL Den Haag

070-3658183

info@idhem.nl

Het kantoor van IDHEM is telefonisch bereikbaar op maandag  van 12.00 tot 16.00 en dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 14.00 uur en tijdens de informatielijnen.

Klachten

Mocht u klachten hebben over onze medewerkers of vrijwilligers dan kunt u gebruik maken van onze Klachtenprocedure IDHEM.
Klachten dienen gericht te worden aan:

Stichting IDHEM
tav: het Bestuur (ovv vertrouwelijk)
Paviljoensgracht 33
2512 BL Den Haag

of per mail aan:
Vertrouwenspersoon:
Alexander Messelaar: a.messelaar@idhem.nl