Gratis taal lessen

SamenHaags in Laak: kom naar de presentatie

Wilt u Nederlands leren? Beter integreren in Den Haag? En nieuwe mensen leren kennen? Doe mee met SamenHaags. Op dinsdag 12 maart 2019 start SamenHaags bij Vadercentrum Adam in Laak. Het programma is van de gemeente Den Haag en is gratis.

Wat is het?
• Taalles: dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 16.15 uur.
• Stage: 1 dag(deel) per week.
• Haagse Makker: 2x per maand contact met een Hagenaar.

Voor wie?
• U woont in Den Haag.
• U heeft moeite met de Nederlandse taal.
• U bent beschikbaar voor het hele programma. Het programma duurt 6 tot 12 maanden.
• U heeft zin om aan uw toekomst te werken.

Ik doe mee!

Kom naar de presentatie: donderdag 21 februari om 13.00 uur of donderdag 7 maart om 13.00 uur. Vadercentrum Adam, Jonckbloetplein 24 in Den Haag.

Penningmeester IDHEM koninklijk onderscheiden

Vandaag werd Jac Wolters, de voormalig, voorzitter, penningmeester en secretaris van de Stichting Den Haag & Midden-Europa, IDHEM, benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Jac Wolters, die dit jaar 70 werd, was sinds 1997 betrokken bij onze stichting, al in de tijd dat IDHEM, nog de stedenband Den Haag – Warschau was. Als voorzitter en bestuurder van de stedenband leverde Jac een bijdrage aan; de totstandkoming van een fietspadennetwerk in de Poolse partnerstad, de opzet van het Holland-Huis in Warschau en de uitwisseling van kennis over lokale duurzame ontwikkeling tussen de zustersteden.

In 2007 werd de stedenband, de Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM), de Haagse ondersteuningsorganisatie voor Midden-Europese burgers in Den Haag. Jac leverde opnieuw een bijdrage als secretaris en penningmeester. Samen gaven we het transitieproces vorm en zette we de ondersteuningsstructuren op. Hij zorgde goed voor de financiën van de stichting en maakte de ondersteuning aan tienduizenden Haagse-Polen, Bulgaren, Hongaren, Roemenen, en andere Europeanen mede-mogelijk. Aan het goed inzetten van de honderden vrijwilligers leverde Jac een praktische bijdrage door te zorgen voor de onkostenvergoedingen en het beheer van het netwerk.

Onze penningmeester Jac had een enorm bestuurlijk inzicht en overzicht. Hij leverde stukken aan op elk gewenst moment en had een scherp oog voor de financiële, politieke en bestuurlijke details. Ook had hij een groot hart voor het personeel van IDHEM en waar mogelijk zorgde hij ervoor dat de CAO en arbeidsvoorwaarden naar de letter werden nageleefd. Dat was een verademing voor veel van onze medewerkers, die gewend waren aan het vaak belabberde of ronduit misdadige personeelsbeleid van uitzendbureaus en malafide werkgevers.

Als bestuur van IDHEM willen we Jac danken voor 20 jaar tomeloze inzet en hem feliciteren met zijn meer dan verdiende koninklijke onderscheiding. Op 23 april 2018 hebben we Jac eervol ontslag gegeven als lid van het bestuur. We wensen Jac en zijn vrouw Carla veel plezier met de extra tijd die er nu is voor kinderen, kleinkinderen en het bourgondische leven.

Lees hier meer over alle verdiensten waarvoor Jac werd onderscheiden.

Europese arbeidsmigranten blijven komen

Het SCP maakte deze week bekend dat er steeds meer Polen naar Nederland komen en ze zich hier ook blijvend vestigen. Nederland blijft voor hen aanlokkelijk omdat de lonen stevig hoger liggen dan in Polen. Voor Roemenen en Bulgaren is dat vergelijkbaar. Jaarlijks komen er gemiddeld 23 duizend Polen 5 duizend Bulgaren  en 4 duizend Roemenen naar Nederland. Voor alle drie de groepen geldt dat er ook weer een stevig deel vertrekt maar het aantal mensen dat terugkeert is toch aanzienlijk minder. Uiteindelijk blijft een grote en groeiende groep in Nederland. Lees de hele samenvatting op de site van het SCP.

Wordt gebrek aan ondersteuning voor Midden-Europese Hagenaars chronisch?

Jaarlijks melden zich 2.000 mensen bij Stichting Den Haag en Midden-Europa (IDHEM) om ondersteuning te ontvangen bij allerhande problemen. Door deze mensen in eigen taal met vrijwilligers te helpen zorgen we er voor dat de sociale voorzieningen als; opvang, maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg en onderwijsinstellingen in de stad niet overbelast raken. Overbelast door mensen die slecht geïnformeerd ondersteuning opeisen. In de afgelopen 4 jaar hebben we die taak met een afnemend budget uitgevoerd. Dat is gelukt, maar na 4 jaar is de rek er uit. Zonder een substantieel budget en een redelijk toekomstperspectief is het voor vrijwilligers, medewerkers en bestuur van IDHEM moeilijk vol te houden.

De ondersteuning die wij bieden is permanent noodzakelijk, want Europese burgers die gebruik maken van hun recht om elders in de EU te werken zullen er altijd zijn. Daarom hebben wij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een memo opgesteld, waarin we aannemelijk maken dat de door beleidsmakers verwachte daling in ondersteuningsbehoefte niet gaat gebeuren. Ondersteuning van EU burgers in Den Haag is geen eenmalig integratie vraagstuk maar een permanente uitdaging voor de stad. Een komend college van B&W moet volgens ons het ‘verwelkomingsbeleid’  en de ondersteuning van mensen die van die open EU arbeidsmarkt gebruik maken een permanente plek in de stad  geven.

Lees ons: Memo EU-burgers in Den Haag – stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) 2018 tot 2022

Steun IDHEM met jouw stem!

IDHEM doet mee aan de actie ´Help Nederland Vooruit´ van het ING Nederland Fonds. In die competitie maken we kans op een donatie van wel € 5000. Met die donatie willen we dit jaar informatiebijeenkomsten organiseren voor EU-arbeidsmigranten. Op die bijeenkomsten leren we deze mensen hoe ze hun zaken online kunnen regelen. We vertellen wat een DigiD is en hoe je die kunt gebruiken. We leggen mensen uit hoe ze digitaal toeslagen kunnen aanvragen, hun gegevens bij de belastingdienst up-to-date kunnen houden, en bankzaken kunnen regelen en waar ze op moeten letten bij het gebruik van het DigiD. Allemaal zaken die voor migranten essentieel zijn om zelf hun zaken te kunnen regelen en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen.

Stem jij ook op ons? Stem op IDHEM

samenwerking met Poolse Ambassade in Nederland

We willen de Poolse Ambassade in Nederland bedanken voor de samenwerking van afgelopen jaren, met name de Poolse Ambassadeur dr. Jan Borkowski, plaatsvervangend hoofd van de missie dr. Piotr Perczyński en de consul dr. Małgorzata Pacek. We voelen ons vereerd met hun dankwoord aan onze Stichting.

schermafbeelding-2016-09-27-om-15-31-24

Nazomersevenement Gemeente Den Haag

Serdecznie zapraszamy na Festyn Babie Lato – 1 października od godz. 14:00 do 20:00 na Laak’u, pomiędzy ulicami Deimanstraat i Drebbelstraat

Заповядайте събота 1 октомври на Източноевропейският фестивал в Хага, където можете да се насладите на българска, румънска и полска храна, музика и вино.

nazomerfestival 14390640_10154595413393707_83723023923824408_n 14440933_1185182958186495_3271260056353941560_n 14446147_1185182851519839_6947875669809442388_n

Iwetta Meindersma overleden

iwettaGisteren is veel te vroeg en veel te jong onze coördinator Iwetta Meindersma overleden.

Iwetta heeft vanaf 2010 IDHEM geleid en een enorme manier bijgedragen aan de ontwikkeling van onze stichting. Talloze projecten heeft Iwetta voor de stichting opgezet en uitgevoerd. Met al die projecten hebben wij samen met haar de afgelopen jaren een enorme bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie van EU-burgers in Den Haag. Iedereen kon op elk moment bij Iwetta terecht om hulp en ondersteuning te krijgen. Met haar tomeloze inzet wist ze telkens weer nieuwe richtingen met onze stichting te verkennen en te ontwikkelen. Wij zijn ontzettend dankbaar dat we met deze prachtige vrouw hebben mogen kennen. Iwetta bedankt voor wie je voor ons bent geweest!

Wij betuigen onze deelneming aan de echtgenote van Iwetta, Martijn Meindersma en aan haar dochter Charly de Koster. Al haar familie, vrienden en vriendinnen wensen we veel sterkte in de komende tijd.

Toespraak Commissie Samenleving van Gemeenteraad van Den Haag

Geachte voorzitter,
Geachte leden van de commissie, wethouders, dames en heren,

Mijn naam is ErnstJan Stroes en ik ben hier als voorzitter van de Stichting Den Haag & Midden-Europa ook wel bekend als IDHEM. Maar vooral ook als een betrokken burger van deze stad. Ik kom hier om uw beraad te voeden met mijn gedachten over de dak en thuislozen opvang en de bed, bad en brood regeling. En over wat er op dit moment begin 2016 mis lijkt te gaan met die opvang en vooral de geboden ondersteuning voor dak en werklozen.

Lees verder

Europese medeburgers in de steek gelaten

Europese medeburgers die in de problemen raken in Den Haag zullen vanaf 1 januari 2016 niet meer anders worden ondersteund dan met een enkele reis naar het land van herkomst. Het eerder gevoerde beleid waarin mensen die uit andere landen van Europa kwamen ondersteund werden om hun recht te halen en nieuwe perspectieven te vinden, waarin gezocht werd naar de oorzaken van hun dak- en werkloosheid, is eind 2015 beëindigd. 
Lees verder