Ръководство

ErnstJan Stroes  ing. E. J. Stroes, председател
  Mr. A. Messelaar,  касиер
Maria  Mrs. M. Jaworski
 Mrs. B. Borisova