ОТНОСНО IDHEM

IDHEM представлява и защитава интересите на европейските мигранти намиращи се в Хага. От 2007г. насам, IDHEM помага на европейските мигранти относно въпроси, свързани с настаняване, работа, образование, език и  интегриране. Ние помагаме на мигрантите да станат самостоятелни личности. Благодарение на многбройните ни добровлци, ние можем да осигурим помощ на жертвите на експлоатация на работното място, в ситуация на проблем с жилището, както и в случаи на насилие насочено към мигранти.