ИНСТИТУЦИИ

Помощ, предлагана на мигрантите
Мигрантите могат да се обърнат към IDHEM за безплатен съвет свързан с работа, жилищно настаняване и здравеопазване. Към фондация IDHEM работят ентусиазирани доброволци и консултанти, които говорят различни езици. Те имат богат опит в подкрепата и предоставянето на информация и съвети на мигранти и са на разположение за личен разговор на място, за информация по телефона или участват в проекти. За повече информация вижте опцията МИГРАНТИ.