Haagse Pandbrigade

От 2012 г. IDHEM организира един съвместен проект заедно с Хагската жилищна бригада (Haagse Pandbrigade) към Община Хага. В рамките на проекта се подбират адреси, на които има проблеми с жилищното настаняване. Служител по поддръжката към тази Хагска жилищна бригада контролира въпросните адреси заедно с доброволен служител от IDHEM за наличие на подобни проблеми. Доброволецът помага да се разпознае проблема и да информира живущите на техния език относно проверката на адреса и последствията от нея. Освен това доброволецът може да свърже живущите с IDHEM, ако се окаже, че има и други проблеми. Доброволните служители преминават първо тренинг, който организира отдел „Правоприлагане“. В рамките на този проект се посещават адреси, на които живеят поляци, българи и румънци.