Фондацията IDHEM на 7 януари 2019 г. (понеделник), след кратка почивка, възобновява безплатна консултация в Хага. Повече информация: тел. 0031-70-3658183 или e-mail: info@idhem.nl