СПОРТ Е ЗДРАВЕ! Старши дейности!

Центърът Escampade (Escamplaan 61f-Haga) кани възрастни хора към спортни дейности на 9 май в 12:00 часа. Първо ще се проведат съвместни упражнения под ръководството на обучители, съответстващи на възрастта и здравето, а след това – обща закуска и нещо за пиене!