Минимална заплата от 1 юли 2019 г.

The minimum wage is lower if you are under 22. The government adjusts the amount of the minimum wage twice a year – on 1 January and 1 July – in line with changes in average collectively agreed wages in the Netherlands.

Минималната заплата е по-ниска, ако сте на възраст под 22 години. Правителството коригира размера на минималната работна заплата два пъти годишно - на 1 януари и на 1 юли - в съответствие с промените в средните колективно договорени заплати в Нидерландия.

Minimum wage as of 1 July 2019

Per month, week and day

AgePer monthPer weekPer day
21 and older€ 1635,60€ 377,45€ 75,49
20€ 1308,50€ 301,95€ 60,39
19€ 981,35€ 226,45€ 45,29
18€ 817,80€ 188,75€ 37,75
17€ 646,05€ 149,10€ 29,82
16€ 564,30€ 130,20€ 26,04
15€ 490,70€ 113,25€ 22,65