Лятна почивка 2019 и работно време

От 22 юли до 1 септември няма офис час в Барио и центъра на Адам.
Работно време в Ескампаде, Регенвалк, Биб. Transvaal и Spui продължават както обикновено.