Имате ли проблеми със съседите си?

Имате ли проблеми със съседите си (правете шум, не можете да се съгласите с височината на оградата или дърво, което ви смущава или смущава)? Имате проблем с влагата в апартамента, а кооперацията, от която наемате апартамент, не прави много за това. Говорете с вашите съседи или представител на кооперацията, но не можете да постигнете споразумение и не искате да отидете в окръжния съд? Ако е така, можете да получите помощ от институцията на районния съд, която е създадена благодарение на съдействието на съда в Хага и Gemeente Den Haag.

Повече информация:https://www.rechtspraak.nl/…/Re…/Paginas/de-wijkrechter.aspx

или в консулствата на фондация IDHEM Е-мейл: info@idhem.nl