Заедно да почистим!!

Четвъртък  6 юни  от 17.00 до 20.00 часа на Каapseplein!

Заповядайте  в четвъртък  6 юни  на Kaapseplein за деня  на Честотата.

Изнесете  си и предайте  безплатно  боклука  и едрите  неща.

Под насладата  на едно  безплатно  кафе  можете  да  зададете  въпроси  и получите  информация  във връзка  за боклука  и разделянето  му!