Voorlichting

De gemeenschap van EU-arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa is in de afgelopen jaren gegroeid tot een geschat aantal van 45.000 mensen die in Den Haag wonen. Midden- en Oost-Europeanen krijgen steeds vaker een doorverwijzing naar een professionele maatschappelijke hulpverlening . Dit betekent dat deze instellingen geconfronteerd worden met een nieuwe en vrij onbekende groep cliënten. Het lukt hen, door communicatieproblemen, vaak niet deze mensen te helpen, hun problemen op te lossen en/of ze op een passende wijze te adviseren. De betreffende instellingen hebben een grote behoefte naar meer kennis over deze groep en ondersteuning tijdens de begeleidingstrajecten van Midden- en Oost-Europeanen. Door haar ervaring en kennis op het gebied van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa kan IDHEM deze instellingen ondersteunen en adviseren door het geven van voorlichting over cultuurverschillen en achtergrondinformatie over deze doelgroep.