Projecten

Jaarlijks ontwikkelt IDHEM, naast informatievoorziening en communicatie, ook verschillende projecten ter bevordering van de zelfredzaamheid en integratie van EU-migranten in Den Haag. De projecten worden ontwikkeld op basis van hulpvragen en signalen vanuit de instellingen en de doelgroep. Om de problematiek zo breed mogelijk aan te pakken, ziet IDHEM het belang van samenwerkingsverbanden in. Hiermee wordt niet alleen de doelgroep geholpen, maar ontstaat er ook meer kennis van de doelgroep bij de instellingen/samenwerkingspartners zelf, waardoor de hulpverlening structureel verbeterd kan worden.