Gouden kruis van verdienste voor Ania Paszak

Ania Paszak en de president en eerste dame van Polen

Gisteren ontving de coördinator van IDHEM, Ania Paszak uit handen van de president van Polen, het gouden kruis van verdienste. Een prachtige en welverdiende onderscheiding voor het werk wat Ania al vele jaren doet voor de Poolse gemeenschap. In haar werk voor de Poolse ambassade en recentelijk bij IDHEM is ze in staat geweest vele honderden zo niet duizenden mensen te helpen hun problemen aan te pakken en op te lossen. We feliciteren Ania van harte met deze prachtige onderscheiding.

Penningmeester IDHEM koninklijk onderscheiden

Vandaag werd Jac Wolters, de voormalig, voorzitter, penningmeester en secretaris van de Stichting Den Haag & Midden-Europa, IDHEM, benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Jac Wolters, die dit jaar 70 werd, was sinds 1997 betrokken bij onze stichting, al in de tijd dat IDHEM, nog de stedenband Den Haag – Warschau was. Als voorzitter en bestuurder van de stedenband leverde Jac een bijdrage aan; de totstandkoming van een fietspadennetwerk in de Poolse partnerstad, de opzet van het Holland-Huis in Warschau en de uitwisseling van kennis over lokale duurzame ontwikkeling tussen de zustersteden.

In 2007 werd de stedenband, de Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM), de Haagse ondersteuningsorganisatie voor Midden-Europese burgers in Den Haag. Jac leverde opnieuw een bijdrage als secretaris en penningmeester. Samen gaven we het transitieproces vorm en zette we de ondersteuningsstructuren op. Hij zorgde goed voor de financiën van de stichting en maakte de ondersteuning aan tienduizenden Haagse-Polen, Bulgaren, Hongaren, Roemenen, en andere Europeanen mede-mogelijk. Aan het goed inzetten van de honderden vrijwilligers leverde Jac een praktische bijdrage door te zorgen voor de onkostenvergoedingen en het beheer van het netwerk.

Onze penningmeester Jac had een enorm bestuurlijk inzicht en overzicht. Hij leverde stukken aan op elk gewenst moment en had een scherp oog voor de financiële, politieke en bestuurlijke details. Ook had hij een groot hart voor het personeel van IDHEM en waar mogelijk zorgde hij ervoor dat de CAO en arbeidsvoorwaarden naar de letter werden nageleefd. Dat was een verademing voor veel van onze medewerkers, die gewend waren aan het vaak belabberde of ronduit misdadige personeelsbeleid van uitzendbureaus en malafide werkgevers.

Als bestuur van IDHEM willen we Jac danken voor 20 jaar tomeloze inzet en hem feliciteren met zijn meer dan verdiende koninklijke onderscheiding. Op 23 april 2018 hebben we Jac eervol ontslag gegeven als lid van het bestuur. We wensen Jac en zijn vrouw Carla veel plezier met de extra tijd die er nu is voor kinderen, kleinkinderen en het bourgondische leven.

Lees hier meer over alle verdiensten waarvoor Jac werd onderscheiden.

Europese arbeidsmigranten blijven komen

Het SCP maakte deze week bekend dat er steeds meer Polen naar Nederland komen en ze zich hier ook blijvend vestigen. Nederland blijft voor hen aanlokkelijk omdat de lonen stevig hoger liggen dan in Polen. Voor Roemenen en Bulgaren is dat vergelijkbaar. Jaarlijks komen er gemiddeld 23 duizend Polen 5 duizend Bulgaren  en 4 duizend Roemenen naar Nederland. Voor alle drie de groepen geldt dat er ook weer een stevig deel vertrekt maar het aantal mensen dat terugkeert is toch aanzienlijk minder. Uiteindelijk blijft een grote en groeiende groep in Nederland. Lees de hele samenvatting op de site van het SCP.

Wordt gebrek aan ondersteuning voor Midden-Europese Hagenaars chronisch?

Jaarlijks melden zich 2.000 mensen bij Stichting Den Haag en Midden-Europa (IDHEM) om ondersteuning te ontvangen bij allerhande problemen. Door deze mensen in eigen taal met vrijwilligers te helpen zorgen we er voor dat de sociale voorzieningen als; opvang, maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg en onderwijsinstellingen in de stad niet overbelast raken. Overbelast door mensen die slecht geïnformeerd ondersteuning opeisen. In de afgelopen 4 jaar hebben we die taak met een afnemend budget uitgevoerd. Dat is gelukt, maar na 4 jaar is de rek er uit. Zonder een substantieel budget en een redelijk toekomstperspectief is het voor vrijwilligers, medewerkers en bestuur van IDHEM moeilijk vol te houden.

De ondersteuning die wij bieden is permanent noodzakelijk, want Europese burgers die gebruik maken van hun recht om elders in de EU te werken zullen er altijd zijn. Daarom hebben wij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een memo opgesteld, waarin we aannemelijk maken dat de door beleidsmakers verwachte daling in ondersteuningsbehoefte niet gaat gebeuren. Ondersteuning van EU burgers in Den Haag is geen eenmalig integratie vraagstuk maar een permanente uitdaging voor de stad. Een komend college van B&W moet volgens ons het ‘verwelkomingsbeleid’  en de ondersteuning van mensen die van die open EU arbeidsmarkt gebruik maken een permanente plek in de stad  geven.

Lees ons: Memo EU-burgers in Den Haag – stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM) 2018 tot 2022

Steun IDHEM met jouw stem!

IDHEM doet mee aan de actie ´Help Nederland Vooruit´ van het ING Nederland Fonds. In die competitie maken we kans op een donatie van wel € 5000. Met die donatie willen we dit jaar informatiebijeenkomsten organiseren voor EU-arbeidsmigranten. Op die bijeenkomsten leren we deze mensen hoe ze hun zaken online kunnen regelen. We vertellen wat een DigiD is en hoe je die kunt gebruiken. We leggen mensen uit hoe ze digitaal toeslagen kunnen aanvragen, hun gegevens bij de belastingdienst up-to-date kunnen houden, en bankzaken kunnen regelen en waar ze op moeten letten bij het gebruik van het DigiD. Allemaal zaken die voor migranten essentieel zijn om zelf hun zaken te kunnen regelen en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen.

Stem jij ook op ons? Stem op IDHEM

Beleidsplan 2017 – 2020

Op 20 december 2016 stelde IDHEM haar beleidsplan vast voor de periode 2017 tot 2020. Op basis van dit beleidsplan wordt de komende jaren gewerkt aan het realiseren van de visie en missie van Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM). Het beleidsplan 2017-2020 is hier te lezen: Beleidsplan 2017-2020 definitief

Iwetta Meindersma overleden

iwettaGisteren is veel te vroeg en veel te jong onze coördinator Iwetta Meindersma overleden.

Iwetta heeft vanaf 2010 IDHEM geleid en een enorme manier bijgedragen aan de ontwikkeling van onze stichting. Talloze projecten heeft Iwetta voor de stichting opgezet en uitgevoerd. Met al die projecten hebben wij samen met haar de afgelopen jaren een enorme bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie van EU-burgers in Den Haag. Iedereen kon op elk moment bij Iwetta terecht om hulp en ondersteuning te krijgen. Met haar tomeloze inzet wist ze telkens weer nieuwe richtingen met onze stichting te verkennen en te ontwikkelen. Wij zijn ontzettend dankbaar dat we met deze prachtige vrouw hebben mogen kennen. Iwetta bedankt voor wie je voor ons bent geweest!

Wij betuigen onze deelneming aan de echtgenote van Iwetta, Martijn Meindersma en aan haar dochter Charly de Koster. Al haar familie, vrienden en vriendinnen wensen we veel sterkte in de komende tijd.