Steun IDHEM met jouw stem!

IDHEM doet mee aan de actie ´Help Nederland Vooruit´ van het ING Nederland Fonds. In die competitie maken we kans op een donatie van wel € 5000. Met die donatie willen we dit jaar informatiebijeenkomsten organiseren voor EU-arbeidsmigranten. Op die bijeenkomsten leren we deze mensen hoe ze hun zaken online kunnen regelen. We vertellen wat een DigiD is en hoe je die kunt gebruiken. We leggen mensen uit hoe ze digitaal toeslagen kunnen aanvragen, hun gegevens bij de belastingdienst up-to-date kunnen houden, en bankzaken kunnen regelen en waar ze op moeten letten bij het gebruik van het DigiD. Allemaal zaken die voor migranten essentieel zijn om zelf hun zaken te kunnen regelen en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen.

Stem jij ook op ons? Stem op IDHEM

Beleidsplan 2017 – 2020

Op 20 december 2016 stelde IDHEM haar beleidsplan vast voor de periode 2017 tot 2020. Op basis van dit beleidsplan wordt de komende jaren gewerkt aan het realiseren van de visie en missie van Stichting Den Haag & Midden-Europa (IDHEM). Het beleidsplan 2017-2020 is hier te lezen: Beleidsplan 2017-2020 definitief